POČELA ISPLATA NOVČANE POMOĆI ZA PENZIONERE I ZA RODITELjE DECE SA SMETNjAMA U RAZVOJU

0
Izvor: Grad Novi Sad

Gradonačelnik Grada Novog Sada doneo je Rešenje kojim je, u cilju poboljšanja materijalnog položaja, dodeljena novčana pomoć u iznosu od 20 000 dinara za preko 6 165 korisnika penzije sa teritorije Grada Novog Sada čiji iznos penzije ne prelazi 24 987,67 dinara.

Takođe, Gradonačelnik Grada Novog Sada doneo je i Rešenje kojim se u cilju poboljšanja materijalnog položaja dodeljuje i novčana pomoć u iznosu od 5 000 dinara i to za 1 661 korisnika prava na novčanu socijalnu pomoć, 1 751 roditelja, odnosno staratelja dece sa smetnjama u razvoju koja pohađaju predškolske ustanove, osnovne i srednje škole i Školu za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović“ sa domom učenika, 363 korisnika dnevnih boravaka i servisa za podršku odraslim i starijim licima sa telesnim invaliditetom i intelektualnim teškoćama koje realizuje Škola za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović“ sa domom učenika, 212 hranitelja dece koja imaju prebivalište na teritoriji Grada Novog Sada, a koja se nalaze u hraniteljskim porodicama i za 48 korisnika usluga Dnevnog boravka za decu i omladinu sa smetnjama u razvoju u Domu „Veternik“ u Veterniku i servisa za podršku koje pruža Dom „Veternik“.

Navedena novčana pomoć planirana je u budžetu Grada Novog Sada za 2024. godinu i odnosi se isključivo na korisnike koji imaju prebivalište na teritoriji Grada Novog Sada, a oni ta sredstva već danas mogu da podignu na svim šalterima pošte, kao i u banci „Poštanska štedionica“, uz važeću ličnu kartu.

Izvor: Grad Novi Sad

Ostavite komentar

Pošaljite vest